VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/09/2020
05/11/20 11:08
Nghị định Chính phủ về xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức.
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập