THÔNG BÁO
Thời khoá biểu số 04 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (áp dụng từ 04/04/2022)
01/04/22 22:38
Học sinh xem thời khoá biểu số 04 học kỳ 2 năm học 2021-2022, khung giờ học và phân phòng học đính kèm bên dưới.
► Thời khoá biểu 04 học kỳ 2 năm học 2021-2022 (theo lớp)
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập