VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021: Về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (05/05/21 07:38)
09 2021 TT BGDDT-THONG TU DAY HOC TRUC TUYEN.pdf
Văn bản số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019: Luật Quản lý thuế ( số 38); các văn bản: Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Thông tư 105/2020/TT-BTC (22/04/21 08:53)
126.signed-1.pdf
38.signed.pdf
TT 105 2020 BTC.pdf
Văn bản số CÁC VĂN BẢN VỀ THI TN.THPT NĂM 2021 ngày 26/05/2020: Qui chế thi và các văn bản liên quan (20/04/21 07:54)
3 QuyCheThi.pdf
05 2021 TT BGDDT.pdf
1318 BGDDT QLCL.pdf
FILE 20210415 202207 CV Huong dan 2021...pdf
FILE 20210415 202615 Phu luc CV Huong dan 2021...pdf
885 BGDDT GDDH-Ra soat khu vuc Uu tien trong tuyen sinh nam 2021.pdf
Thông tư số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/08/2014: Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên (10/11/20 13:42)
Thong tu 125-2014TTLT-BTC-BGDDT.pdf
TT58BTC.pdf
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018: Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. (10/11/20 09:36)
Thong tu 18 Trung hoc (22.8.2018).pdf
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020: Nghị định của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (05/11/20 12:40)
Nghi dinh 130 kiem soat tai san thu nhap.pdf
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020: Nghị định Chính phủ về xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức. (05/11/20 11:08)
nd 112 nam 2020 ve ky luat cbccvc 511202010.pdf
Văn bản số 3333/GDĐT-TrH ngày 09/10/2020: Về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 – 2021 (28/10/20 11:01)
3333- huong dan kiem tra 2110202014.pdf
Văn bản số 3232/GDĐT-TrH ngày 01/10/2020: Hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020-2021. (21/10/20 17:14)
3232 GDDT-TrH KeHoachGiaoDuc KiemTraDanhGia.pdf
3333 GDDT-TrH HuongDanKiemTraDanhGia.pdf
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020: Thông tư ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. (21/10/20 17:08)
32 2020 TT-BGDDT DieuLeTruongTHPT.pdf
◄ Trang trước [1/9] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com