VĂN BẢN PHÁP LUẬT
05/11/20 12:40
Nghị định của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
05/11/20 11:08
Nghị định Chính phủ về xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức.
28/10/20 11:01
Về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 – 2021.
21/10/20 17:14
Hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020-2021.
21/10/20 17:08
Thông tư ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
21/10/20 17:00
Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.
09/09/20 23:17
Về việc hướng dẫn thực hiện điểu chỉnh nội dung dạy học (cấp THPT).
07/09/20 22:32
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.
07/09/20 22:29
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.
18/06/20 22:57
Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
◄ Trang trước [2/9] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập