VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/09/2020
21/10/20 17:08
Thông tư ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Văn bản số 3089/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 14/08/2020
21/10/20 17:00
Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.
Văn bản số 3280/BDGĐT-GDTrH ban hành ngày 28/08/2020
09/09/20 23:17
Về việc hướng dẫn thực hiện điểu chỉnh nội dung dạy học (cấp THPT).
Văn bản số 2829/GDĐT-TC ban hành ngày 07/09/2020
07/09/20 22:32
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.
Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26/08/2020
07/09/20 22:29
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26/05/2020
18/06/20 22:57
Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Văn bản số 379/GDĐT-TTTT ban hành ngày 06/02/2020
14/02/20 15:28
Về triển khai và rà soát hiệu quả vận hành Hệ thống thông tin điều hành giáo dục trên các thiết bị di động.
Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ban hành ngày 01/11/2019
14/01/20 23:12
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông năm 2019.
Văn bản số 4050/GDĐT-TC ban hành ngày 29/10/2019
14/01/20 23:05
Văn bản 4050 quy định hồ sơ đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Văn bản số 3696/GDĐT-VP ban hành ngày 09/10/2019
14/01/20 22:59
Văn bản 3696 hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020.
◄ Trang trước [2/9] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập