VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018: Thông tư 31 quy định thời gian tập sự. (14/01/20 22:33)
tt31thoigiantapsu.pdf
Văn bản số 5480/BGDÐT-QLCL ngày 04/12/2018: Văn bản 5480 về tổ chức thi THPT Quốc Gia năm 2019. (14/01/20 22:32)
vb5480thithptquocgia2019.pdf
Văn bản số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/08/2018: Thông tư 22 hướng dẫn công tác thi đua ngành giáo dục. (14/01/20 22:29)
tt22huongdancongtacthiduakhenthuong.pdf
Văn bản số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018: Thông tư 20 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên. (14/01/20 22:27)
tt20chuannghenghiepgiaovien.pdf
Văn bản số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018: Thông tư số 18 về kiểm định chất lượng giáo dục. (14/01/20 22:25)
tt18kiemdinhchatluong.pdf
Văn bản số 107/NQ-CP ngày 16/08/2018: Nghị quyết 107 cải cách chính sách tiền lương. (14/01/20 22:23)
nq107caicachtienluong.pdf
Văn bản số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018: Thông tư 16 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục. (14/01/20 22:21)
tt16taitrochocaccosogiaoduc.pdf
Văn bản số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018: Thông tư 14 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng. (14/01/20 22:15)
tt14chuanhieutruong.pdf
Văn bản số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018: Quyết định 24 ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại TP.HCM. (14/01/20 22:13)
qd24quydinhcongtacthiduakhenthuonghcm.pdf
Văn bản số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/04/2018: Quyết định 12 ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. (14/01/20 22:11)
qd12quydinhdinuocngoai.pdf
◄ Trang trước [2/8] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com