VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20/10/2021
03/11/21 16:01
Ngưng hiệu lực Qui định chuẩn trình độ đào tạo nhà giáo ở một số Thông tư do Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành.
Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ban hành ngày 01/08/2021
02/08/21 09:51
Qui định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 30/03/2021
05/05/21 07:38
Về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Văn bản số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/06/2019
22/04/21 08:53
Luật Quản lý thuế (số 38); Nghị định 126/2020/NĐ-CP; Thông tư 105/2020/TT-BTC.
Các văn bản về thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ban hành ngày 26/05/2020
20/04/21 07:54
Qui chế thi và các văn bản liên quan đính kèm bên dưới.
Thông tư số 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT ban hành ngày 27/08/2014
10/11/20 13:42
Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.
Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/08/2018
10/11/20 09:36
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/10/2020
05/11/20 12:40
Nghị định của Chính phủ Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/09/2020
05/11/20 11:08
Nghị định Chính phủ về xử lý kỷ luật Cán bộ, công chức, viên chức.
Văn bản số 3333/GDĐT-TrH ban hành ngày 09/10/2020
28/10/20 11:01
Về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra định kỳ và tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020 – 2021.
◄ Trang trước [1/9] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập