THÔNG BÁO
Thời gian hoàn thành học chương trình BD Mô-đun 1, 2, 3
Căn cứ văn văn bản số 105/SGDĐT-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Sở GDDĐT: - Thời gian hoàn thành học bồi dưỡng Mô-đun 1, 2: Trước ngày 31 tháng 01 năm 2021. - Thời gian hoàn thành học bồi dưỡng Mô-đun 3: Trước 31 tháng 3 năm 2021. Đề nghi CBQL-GV thực hiện đúng thời gian trên. (15/01/21 08:12)  Mới
Chuyển công tác với viên chức.
Viên chức có nhu cầu chuyển công tác, xem văn bản hướng dẫn đính kèm. (04/01/21 10:05)
2859_311220209.pdf
Danh sách và Lịch kiểm tra bổ sung cuối HKI-Năm học 2020-2021
Xem File đính kèm. (29/12/20 10:41)
Danh_sach_hoc_sinh_kiem_tra_lai_cuoi_HKI.pdf
Lich_kiem_tra_lai_cuoi_HKI.pdf
Về cử giáo viên quản lý học sinh đi tham quan, trải nghiệm Đà Lạt.
Vui lòng xem văn bản về việc cử giáo viên quản lý học sinh đi tham quan, trải nghiệm Đà Lạt đính kèm bên dưới. (21/12/20 15:00)
GV_quan_ly_HS_tham_quan_Dalat.pdf
Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên Google Classroom:
Từ thứ hai ngày 14/12/2020, các em học sinh liên hệ giáo viên chủ nhiệm để nhận mã lớp. Sau đó xem và thực hiện theo hướng dẫn đính kèm bên dưới để tham gia lớp học trực tuyến trên Google Classroom. Hạn chót để các em học sinh tham gia Google Classroom và thực hiện điểm danh là thứ sáu ngày 18/12/2020. (11/12/20 23:51)
HuongDanThamGia_HocSinh.pdf
Kế hoạch tổng vệ sinh, khử khuẩn, đo thân nhiệt
Ngày 03/12/2020, trường THPT Thanh Đa đã đưa ra kế hoạch số 251/KH-THPTTĐ về việc tổng vệ sinh khử khuẩn, đo thân nhiệt để phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường. Theo đó các phòng học sẽ được vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn. Giáo viên, học sinh, khách đến liên hệ công tác sẽ được đo thân nhiệt tại cổng. Vui lòng xem chi tiết trong văn bản đính kèm bên dưới. (03/12/20 15:06)
KH257_TongVeSinhKhuKhuan.pdf
Thông báo về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày 02/12/2020 trường THPT Thanh Đa đã ra thông báo số 248/TB-THPTTĐ về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường. Thông báo nhấn mạnh cần phải nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Khách, phụ huynh đến liên hệ công việc phải đeo khẩu trang, khai báo y tế tại phòng bảo vệ và được đo thân nhiệt. Vui lòng xem chi tiết trong văn bản đính kèm bên dưới. (02/12/20 22:57)
TB248_DayManhCacBienPhapChongDich.pdf
Lịch kiểm tra cuối HK1 năm học 2020-2021.
Vui lòng xem lịch kiểm tra cuối HK1 năm học 2020-2021 tất cả các môn trong phụ lục đính kèm bên dưới. Lưu ý văn bản có 3 trang. (02/12/20 22:34)
LichKTCK_HK1_2020-2021.pdf
Lịch kiểm tra giữa HK1 năm học 2020-2021
Vui lòng xem lịch kiểm tra giữa HK1 năm học 2020-2021 các môn kiểm tra tập trung trong văn bản đính kèm bên dưới. Lưu ý văn bản có 2 trang. (27/10/20 22:25)
LichKTGK_HK1_2020-2021.pdf
Thông báo tập trung học sinh năm học 2020-2021:
Vui lòng xem lịch tập trung học sinh, lễ khai giảng và ngày bắt đầu học chính thức trong thông báo đính kèm bên dưới. Danh sách học sinh năm học mới sẽ được dán tại bảng thông báo của trường trước ngày tập trung học sinh. (23/08/20 23:19)
TB_TapTrung_HS.pdf
◄ Trang trước [1/7] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com