THÔNG BÁO
09/08/22 14:17  Mới
Do việc mua sách theo từng môn và các bộ sách khác nhau nên phụ huynh rất khó khăn trong việc mua sách giáo khoa lớp 10, vì vậy nhà trường sẽ liên hệ các nhà sách hỗ trợ phụ huynh mua sách giáo khoa cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 theo giá bìa. Phụ huynh đăng ký đóng tiền theo Thông báo kèm theo, từ ngày 10/8/2022 đến 15/8/2022. Hình thức đến trường đóng trực tiếp hoặc chuyển khoản ghi rõ thông tin trong phần nội dung chuyển tiền. Đối với khối 11 và 12 gia đình tự mua cho học sinh.
08/08/22 15:40  Mới
Học sinh xem và đọc kỹ thông báo nếu có sai sót liên hệ Thầy Thiên phòng hành chánh
08/08/22 14:08  Mới
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nay trường THPT Thanh Đa điều chỉnh các môn học lựa chọn theo nhóm môn, cụ thể theo Thông báo kèm theo. Về cơ bản nhà trường giữ các môn trong nhóm môn lựa chọn trước đây, chỉ thay đổi điều chỉnh nhỏ để phù hợp văn bản mới. Học sinh-Phụ huynh nếu có thay đổi đến trường để được tư vấn và thực hiện phiếu đề nghị.
04/08/22 09:48
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiên cứu qui định tham gia ( các văn bản kèm theo)
01/08/22 17:39
Học sinh đọc kỹ thông báo và thực hiện đúng theo lịch tiêm ngừa
29/07/22 09:55
Học sinh đọc kỹ thông báo và thực hiện cho đúng để khỏi ảnh hưởng đến công việc chung của nhà trường
28/07/22 11:46
Học sinh xem thông báo, có nhu cầu đến trường theo thời gian trên để được tư vấn, hướng dẫn.
27/07/22 14:13
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính; trường THPT Thanh Đa thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách bổ sung năm 2022 ( file đính kèm)
20/07/22 08:58
Phụ huynh và học sinh xem hướng dẫn và thực hiện nhập thông tin trong Google form
20/07/22 07:36
Phụ huynh học sinh xem Thông báo chi tiết (kèm theo) để mua sách cho học sinh lớp 10 từ năm học 2022-2023.
◄ Trang trước [1/22] Trang sau ►

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập