THÔNG BÁO
Kế hoạch tổ chức rèn luyện lại hạnh kiểm trong hè; kiểm tra lại cho học sinh
26/05/22 13:02
Các học sinh phải rèn luyện lại hạnh kiểm; kiểm tra lại xem Kế hoạch để thực hiện.
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập