THÔNG BÁO
Về công bố Kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2026
11/03/22 08:46
Kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2026 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, nay niêm yết để CBQL-GV-NV và học sinh, phụ huynh biết cùng thực hiện và phối hợp thực hiện.
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập