THÔNG BÁO
Thông báo công khai Dự toán thu chi bổ sung năm 2022
27/07/22 14:13
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính; trường THPT Thanh Đa thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách bổ sung năm 2022 ( file đính kèm)
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập