THÔNG BÁO
Học sinh lớp 11(2021-2022) lên lớp 12(2022-2023) xem Thông báo để chọn nhóm môn phân hoá
19/07/22 09:38
Học sinh xem Thông báo và thực hiên đăng ký qua Google form kèm theo.
► https://forms.gle/G2jwf4pXmFFmS6up6
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập