THÔNG BÁO
Khảo sát năng lực ngoại ngữ cho học sinh khối 11 năm học 2021-2022
24/05/22 20:44
Tất cả học sinh khối 11 năm học 2021-2022 tham gia khảo sát năng lực ngoại ngữ từ 07:30 đến 21:00 ngày 27/05/2022 (phải tham gia khảo sát thử vào ngày 25/05/2022). Vui lòng xem hướng dẫn khảo sát và liên kết tham gia khảo sát đính kèm bên dưới.
► https://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn/
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập