THÔNG BÁO
Kết quả thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/02/2022 và 20/03/2022
04/04/22 15:12
Kết quả thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 26/02/2022 và kết quả thi Nghề phổ thông bổ sung cấp THPT khóa ngày 20/03/2022.
► Kết quả thi nghề 2020-2021 tổng hợp theo lớp
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập