THÔNG BÁO
Thông tin chuẩn bị năm học 2021-2022-Kế hoạch day học trực tuyến.
06/09/21 08:17
Cán bô quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh xem chi tiết để biết thực hiện. ( file kèm theo )
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập