THÔNG BÁO
Về tham gia Giải thưởng sáng tạo hành phố Hồ Chí Minh lần 3 - năm 2023
04/08/22 09:48
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nghiên cứu qui định tham gia ( các văn bản kèm theo)
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập