THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
21/04/22 14:39
Công văn 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập