THÔNG BÁO
Về cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm 2021-2022
06/10/21 13:00
Thầy/Cô xem văn bản để tham gia (Văn bản kèm theo).
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập