THÔNG BÁO
Về việc miễn học môn Thể dục, phần thực hành môn GDQP-AN
30/09/21 18:41
Căn cứ Điều 12-Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, trường THPT Thanh Đa thông báo đến học sinh và phụ huynh biết để thực hiện (Xem chi tiết Thông báo kèm theo).
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập