THÔNG BÁO
Về chương trình học giả Fulbright Việt Nam của Chính phủ Hoa kỳ năm học 2023-2024
19/07/22 14:10
CBQL-GV-NV xem các văn bản kèm theo nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn tự đăng ký tham gia.
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập