THÔNG BÁO
Về lịch học trực tiếp và trực tuyến từ ngày 04/01/2022
31/12/21 15:22
Thực hiện văn bản 4491/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 239/KH-THPTTĐ của nhà trường. Nay thông báo lịch học trực tiếp và trực tuyến cho học sinh toàn trường từ ngày 04/01/2022.
Quay lại »
23/01/22 07:34
Lịch công tác tuần 01/HK2 từ 24/01/2022 đến 30/01/2022
16/01/22 11:07
Lịch công tác tuần 20/HK1 từ 17/01/2022 đến 23/01/2022
09/01/22 18:39
Lịch công tác tuần 19/HK1 từ 10/01/2022 đến 16/01/2022
Xem tất cả lịch công tác »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập