THÔNG BÁO
Các kế hoạch; Qui chế kiểm tra đánh giá năm học 2021-2022
22/09/21 18:42
Vui lòng xem chi tiết trong các tập tin đính kèm.
Quay lại »

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đăng nhập 
www.thptthanhda.edu.vn
fa_thanhda@hcm.edu.vn
(028)35566043
186 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com
 Thông báo
Trường THPT Thanh Đa
www.thptthanhda.edu.vn
 Nhập dữ liệu
 Đăng nhập