TIÊU ĐIỂM
Thời khoá biểu số 02 học kỳ 2 năm học 2018-2019:
Áp dụng từ thứ hai 14/01/2019.
C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14.
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10.
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09.
Lưu ý máy phải cài đặt phần mềm đọc PDF thì mới xem được. (11/01/19 17:22)
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Đa năm học 2018-2019:
NV1: 25.50 - NV2: 25.50 - NV3: 25.75 (05/12/18 21:42)
Kết quả thi nghề khoá ngày 12/05/2018:
Các em học sinh bấm vào đây để xem. (05/12/18 21:43)
Xem các thông báo khác
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
T7: 12/01/19
CN: 13/01/19 Hội thao giáo viên các trường cụm 6 lúc 7:00.
T2: 14/01/19 Học văn hoá.
T3: 15/01/19 Học văn hoá.
Họp hội đồng sư phạm lúc 16:00.
T4: 16/01/19 Học văn hoá.
T5: 17/01/19 Học văn hoá.
T6: 18/01/19 Học văn hoá.
T7: 19/01/19
CN: 20/01/19 Họp cha mẹ học sinh toàn trường lúc 8:00.
• Xem lịch công tác nội bộ