Hôm nay T4: 12/12/2018
Trang chủ THPT Thanh Đa
Quay lại trang chủ xem điểm
    Điểm số năm học 2018-2019

Cập nhật điểm kiểm tra tập trung môn Toán, Anh khối 12. (07/11/18 22:32)

Cập nhật điểm kiểm tra tập trung môn Văn khối 12. (22/10/18 17:30)

Cập nhật điểm kiểm tra tập trung môn Văn, Toán khối 10 và khối 11. (12/10/18 23:23)

Vì hiện tại học sinh khối 10 chưa có mã số học sinh nên tạm thời học sinh cả 3 khối xem điểm bằng mã phù hiệu. Mã phù hiệu gồm 6 ký tự tính luôn dấu gạch nối và không tính khoảng trắng. (12/10/18 21:49)

Mẫu đơn xin phúc khảo điểm thi học kỳ. (17/08/18 17:04)

Hướng dẫn xếp loại học lực theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.
(17/08/18 17:02)

Trường THPT Thanh Đa - www.thptthanhda.edu.vn
© Phạm Bảo Quốc - nationpham@hotmail.com