TIÊU ĐIỂM
Thông báo về việc chuyển trường và học lại:
Vui lòng bấm vào đây để xem thông báo về chuyển trường đi, tiếp nhận học sinh chuyển đến và học lại từ năm học 2018-2019. (11/02/19 20:37)
Thay đổi giờ học buổi chiều từ thứ hai 21/01/2019 như sau:
Tập trung học sinh: 13:00 - 13:15
Tiết 1: 13:15 - 14:00
Tiết 2: 14:00 - 14:45
Giải lao giữa giờ: 14:45 - 15:00
Tiết 3: 15:00 - 15:45
Tiết 4: 15:45 - 16:30
Thông báo này đã được niêm yết tại cổng trường. (20/01/19 10:26)
Thời khoá biểu số 03 học kỳ 2 năm học 2018-2019:
Áp dụng từ thứ hai 11/02/2019.
C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14.
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10.
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09.
Lưu ý máy phải cài đặt phần mềm đọc PDF thì mới xem được. (25/01/19 10:42)
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Đa năm học 2018-2019:
NV1: 25.50 - NV2: 25.50 - NV3: 25.75 (05/12/18 21:42)
Kết quả thi nghề khoá ngày 12/05/2018:
Các em học sinh bấm vào đây để xem. (05/12/18 21:43)
Xem các thông báo khác
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
T7: 16/02/19
CN: 17/02/19
T2: 18/02/19 Sơ kết HK1. Học văn hoá.
T3: 19/02/19 Học văn hoá.
T4: 20/02/19 Học văn hoá.
T5: 21/02/19 Học văn hoá.
T6: 22/02/19 Học văn hoá.
T7: 23/02/19 Kiểm tra tập trung Văn, Toán K10 (lúc 07:00), K11 (lúc 13:00).
CN: 24/02/19
• Xem lịch công tác nội bộ