TIÊU ĐIỂM
Thông báo tập trung học sinh lần 2:
- Học sinh khối 10, khối 11, khối 12 có mặt tại trường lúc 07:30, thứ sáu ngày 16/08/2019 để sinh hoạt với GVCN và chép thời khoá biểu(chưa học văn hoá).
- Thứ hai ngày 19/08/2019 học văn hoá theo thời khoá biểu số 01/HK1. Buổi sáng có mặt lúc 06:45. Buổi chiều có mặt lúc 13:30. (13/08/19 14:47)
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thanh Đa năm học 2019-2020:
NV1: 23.50 - NV2: 24.25 - NV3: 24.50
Nhận hồ sơ từ ngày 15/07/2019 đến 16:30 ngày 19/07/2019
- Buổi sáng từ 07:30 đến 10:30.
- Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30.
* Lưu ý chỉ nhận hồ sơ theo số thứ tự quy định của từng ngày. Vui lòng đến trường xem danh sách để biết thứ tự nộp hồ sơ. (03/07/19 19:41)
Kết quả thi nghề khoá ngày 18/05/2019:
Các em học sinh bấm vào đây để xem. Hạn chót nộp đơn xin phúc khảo là thứ sáu ngày 28/06/2019. Mẫu đơn lấy tại đây. (20/06/19 08:53)
Thời khoá biểu số 05 học kỳ 2 năm học 2018-2019:
Áp dụng từ thứ hai 22/04/2019.
C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14.
B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10.
A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09.
Lưu ý thời khoá biểu là ảnh PNG để thuận tiện khi xem bằng điện thoại. (19/04/19 22:07)
Thông báo về việc chuyển trường và học lại:
Vui lòng bấm vào đây để xem thông báo về chuyển trường đi, tiếp nhận học sinh chuyển đến và học lại từ năm học 2018-2019. (11/02/19 20:37)
Xem các thông báo khác »
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
T4: 14/08/19 Giáo viên họp hội đồng đầu năm lúc 07:30.
T6: 16/08/19 Tập trung học sinh đầu năm lần 02 lúc 07:30 (GVCN họp lúc 07:00).
T2: 19/08/19 Học văn hoá tuần 01 theo thời khoá biểu số 01/HK1.
T3: 20/08/19 Học văn hoá.
T4: 21/08/19 Học văn hoá.
T5: 22/08/19 Học văn hoá.
T6: 23/08/19 Học văn hoá.
T7: 24/08/19
CN: 25/08/19
• Xem lịch công tác nội bộ »